Odpovědi - kovy

Dokončete a upravte reakce.
Dejte názvy všem sloučeninám.

1. Ba + F2 =
     Ba + F2 = BaF2
     baryum + fluor = fluorid barnatý

2. Al + S =
    2Al + 3S = Al2S3
    hliník + síra = sulfid hlinitý

3. Na + Br2 =
     2Na + Br2 = 2NaBr
     sodík + brom = bromid sodný

4. Zn + O2 =
     2Zn + O2 = 2ZnO
     zinek + kyslík = oxid zinečnatý

5. Sr + H2 =
     Sr + H2 = SrH2
     stroncium + vodík = hydrid strontnatý

6. Li + H2O =
    2Li + 2H2O = 2LiOH + H2
    lithium + voda = hydrid lithný + vodík

7. Ca + H2O =
     Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
     vápník + voda = hydroxid vápenatý + vodík

8. K + H2O =
     2K + 2H2O = 2KOH + H2
     draslík + voda = hydroxid draselný + vodík

9. Sr + H2O =
     Sr + 2H2O = Sr(OH)2 + H2
     stroncium + voda = hydroxid strontnatý + vodík

10. Na + H2O =
       2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
       sodík + voda = hydroxid sodný + vodík

11. Zn + HBr =
       Zn + 2HBr = ZnBr2 + H2
       zinek + kyselina bromovodíková = bromid zinečnatý + vodík

12. Li + H3PO4 =
       6Li + 2H3PO4 = 2Li3PO4 + 3H2
       lithium + kyselina fosforečná = fosforečnan lithný + vodík

13. Fe + HF =
       Fe + 2HF = FeF2 + H2
       železo + kyselina fluorovodíková = fluorid železnatý + vodík

14. Cd + H2SO4 =
       Cd + H2SO4 = CdSO4 + H2
       kadmium + kyselina sírová = síran kademnatý + vodík

15. Mn + HCl =
       Mn + 2HCl = MnCl2 + H2
       mangan + kyselina chlorovodíková = chlorid manganatý + vodík

16. Pb + NaOH =
       Pb + 2NaOH = Na2PbO2 + H2
       olovo + hydroxid sodný = olovnatan sodný + vodík

17. Al + Sr(OH)2 =
       2Al + 3Sr(OH)2 = Sr3(AlO3)2 + 3H2
       hliník + hydroxid strontnatý = hlinitan strontnatý + vodík

18. Sn + KOH =
       Sn + 2KOH = K2SnO2 + H2
       cín + hydroxid draselný = cínatan draselný + vodík

19. Cr + Ba(OH)2 =
       2Cr + 3Ba(OH)2 = Ba3(CrO3)2 + 3H2
       crom + hydroxid barnatý = chromitan barnatý + vodík

20. Zn + LiOH =
       Zn + 2LiOH = Li2ZnO2 + H2
       zinek + hydroxid lithný = zinečnatan lithný