Odpovědi - amfoterní oxidy

Dokončete a upravte reakce.
Dejte názvy všem sloučeninám.

1. PbO + Li2O =
    PbO + Li2O = Li2PbO2
    oxid olovnatý + oxid lithný = olovnatan lithný

2. Al2O3 + BaO =
    Al2O3 + BaO = Ba(AlO2)2
    oxid hlinitý + oxid barnatý = hlinitan barnatý

3. ZnO + Na2O =
    ZnO + Na2O = Na2ZnO2
    oxid zinečnatý + oxid sodný = zinečnan sodný

4. Cr2O3 + SrO =
    Cr2O3 + SrO = Sr(CrO2)2
    oxid chromitý + oxid strontnatý = chromitan strontnatý

5. SnO + Cs2O =
    SnO + Cs2O = Cs2SnO2
    oxid cínitý + oxid cesný = cínitan cesný

6. Al2O3 + N2O5 =
    Al2O3 + 3N2O5 = 2Al(NO3)3
    oxid hlinitý + oxid dusičný = dusičnan hlinitý

7. PbO + Mn2O7 =
    PbO + Mn2O7 =Pb(MnO4)2
    oxid olovnatý + oxid manganistý = manganistan olovnatý

8. SnO + P2O5=
    3SnO + P2O5 = Sn3(PO4)2
    oxid cínatý + oxid fosforečný = fosforečnan cínatý

9. Cr2O3 + SO3 =
    Cr2O3 + 3SO3 = Cr2(SO4)3
    oxid chromitý + oxid sírový = síran chromitý

10. ZnO + N2O3 =
      ZnO + N2O3 = Zn(NO2)2
      oxid zinečnatý + oxid dusitý = dusitan zinečnatý

11. SnO + LiOH =
       SnO + 2LiOH = Li2SnO2 + H2O
       oxid cínatý + hydroxid lithný = cínatan lithný + voda

12. Cr2O3 + KOH =
       Cr2O3 + 2KOH = 2KCrO2 + H2O
       oxid chromitý + hydroxid draselný = chromitan draselný + voda

13. ZnO + Ba(OH)2
       ZnO + Ba(OH)2 = BaZnO2 + H2O
       oxid zinečnatý + hydroxid barnatý = zinečnatan barnatý + voda

14. Al2O3 + Ca(OH)2 =
       Al2O3 + Ca(OH)2 = Ca(AlO2)2 + H2O
       oxid hlinitý + hydroxid vapenatý = hlinitan vapenatý + voda

15. PbO + NaOH =
      PbO + 2NaOH = Na2PbO2 + H2O
      oxid olovnatý + hydroxid sodný = olovnatan sodný + voda

16. ZnO + H2SO4 =
       ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O
       oxid zinečnatý + kyselina sírová = síran zinečnatý + voda

17. SnO + HI =
      SnO + 2HI = SnI2 + H2O
      oxid cínatý + kyselina jodovodíková = jodid cínatý + voda

18. Al2O3 + H2SeO4 =
      Al2O3 + 3H2SeO4 = Al2(SeO4)3 + 3H2O
      oxid hlinitý + kyselina selenová = selenan hlinitý + voda

19. PbO + HNO3 =
      PbO + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + H2O
      oxid olovnatý + kyselina dusičná = dusičnan olovnatý + voda

20. Cr2O3 + HCl =
      Cr2O3 + 6HCl = 2CrCl3 + 3H2O
      oxid chromitý + kyselina chlorovodíková = chlorid chromitý + voda