Použitá literatura

1. Blažek J., Melichar M.: Prehled chemického názvosloví. SPN, 3. vyd., Praha, 1986.
2. Fabini J., Vorechová D.: Anorganická chemie. SPN, 11. vyd., Praha, 1966.
3. Koryta J.: Jaroslav Heyrovský. Melantrich, Praha, 1990.
4. Chemie. Multimediální výukový program. Zebra systems s.r.o., CD-ROM, 1998.
5. Populjarnaja bibliotjeka chimičeskich elementov. Edit. Petrjanov-Sokolov I. V. Nauka, 2. vyd., Moskva, 1977.
6. Marecek A., Honza J.: Chemie pro ctyrletá gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 1998.
7. Ehcyklopedie DIDEROT. Diderot s.r.o., CD-ROM, 1999.
8. Vrubljevskij A. I., Barkovskij E. V.: Chimija elementov. Junipress, Minsk, 2002.