Souhrnná cvičení


4. Uveďte reakce, kdy platí:

Př: 3 + 1 = 2
      3Na2O + 1P2O5 = 2Na3PO4

1. 3 + 1 = 1
2. 1 + 3 = 2
3. 1 + 1 = 1
4. 2 + 1 = 1
5. 2 + 3 = 2

Odpověď


3. Určete názvy skupin, do kterých patří dané prvky:

Př: Platina, palladium - platinové kovy

1. Vápník, stroncium
2. Ruthenium, osmium
3. Helium, radon
4. Fluor, jod
5. Francium, sodík

Odpověď


2. Zjistěte počet neutronů v atomu:

Př: počet neutronů kobaltu je 32 (výpočet viz "ATOM")

1. Skandia
2. Germania
3. Rtuti
4. Uhlíku
5. Barya

Odpověď


1. Pojmenujte sloučeniny s určením druhu:

Př: H2S - kyselina sírovodíková (sulfanová); bezkyslíkatá kyselina

1. H2SO4     4. PbO     7. P2O3
2. NaCl     5. LiOH     8. Fe(OH)3
3. MnO     6. HI     9. Ba3(PO4)2

Odpověď