Cvičení - RedOx reakce

Upravte reakce s uvedením schématu přechodů elektronů

(viz Úprava redoxních reakcí a Redoxní reakce - rozdělení)

1. KMnO4 + Zn + H2SO4 = MnSO4 + ZnSO4 + K2SO4 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

2. KMnO4 + KNO2 + H2O = MnO2 + KNO3 + KOH
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

3. KMnO4 + K2SO3 + KOH = K2MnO4 + K2SO4 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

4. K2Cr2O7 + NaI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

5. PbO2 + Mn(NO3)2 + HNO3 = Pb(NO3)2 + HMnO4 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

6. Br2 + NaOH = NaBr + NaBrO3 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

7. H2SO4 + H2S = S + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

8. As2S3 + HNO3 + H2O = H3AsO4 + H2SO4 + NO
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

9. Au + HNO3 + HCl = AuCl3 + NO + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

10. H2SO4 (konc.) + P = H3PO4 + SO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :
11. Fe2O3 + H2 (1100 oC) = Fe + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

12. HBr + H2SO4 (konc.; to) = Br2 + SO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

13. CuCl2 + KI = CuI + I2 + KCl
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

14. SiO2 + F2 = SiF4 + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

15. H2SO4 + F2 = HF + SF6 + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

16. KClO3 + HCl (to) = KCl + Cl2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

17. K2Cr2O7 + HCl (to) = CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

18. Na2SO3 + Cl2 + H2O = Na2SO4 + HCl
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

19. KClO3 + S (to) = KCl + SO2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

20. NH3 + O3 = HNO2 + O2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

Odpovědi


21. KI + O3 + H2O = KOH + I2 + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

22. KMnO4 (200 oC) = K2MnO4 + MnO2 + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

23. KNO3 (to) = KNO2 + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

24. Al + H2O = Al(OH)3 + H2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

25. CaH2 + H2O = Ca(OH)2 + H2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

26. F2 + H2O = HF + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

27. S + KOH (to) = K2SO3 + K2S + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

28. FeCl3 + H2S = FeCl2 + S + HCl
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

29. H2S + Ag + O2 = Ag2S + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

30. CuS + HNO3 (konc.) = CuSO4 + NO + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

31. SO2 + Br2 + H2O = H2SO4 + HBr
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

32. FeIIS2 + O2 (to) = Fe2O3 + SO2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

33. H2SO3 + Br2 + H2O = H2SO4 + HBr
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

34. SO3 + P = P2O5 + SO2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

35. Ag + H2SO4 (konc.; to) = Ag2SO4 + SO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

36. Fe + H2SO4 (70 %; to) = Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

37. Zn + H2SO4 (konc. 93 - 98 %) = ZnSO4 + SO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

38. Zn + H2SO4 (konc. 50 %) = ZnSO4 + S + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

39. Zn + H2SO4 (konc. 30 %) = ZnSO4 + H2S + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

40. Zn + H2SO4 (zředěná: < 20 %) = ZnSO4 + H2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

41. C + H2SO4 (konc.) = CO2 + SO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

42. HI + H2SO4 (konc.) = I2 + H2S + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

43. H2O2 + KNO2 = KNO3 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

44. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 = O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

45. H2O2 (to) = O2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

46. Na2O2 + CO2 = Na2CO3 + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

47. Bi + HNO3 (konc.) = Bi(NO3)3 + NO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

48. NH4NO2 (to) = N2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

49. (NH4)2Cr2O7 (to) = Cr2O3 + N2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

50. CuO + NH3 (to) = Cu + N2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

51. (NH4)2SO4 (to) = NH3 + SO2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

52. N2O + NH3 (to) = N2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

53. N2O + P (to) = P2O5 + N2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

54. NO + Mg (to) = N2 + MgO
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

55. NH3 + O2 (Pt; to) = NO + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

56. NO2 + KOH + O2 (to) = KNO3 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

57. NO2 + HI = N2 + I2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

58. N2O5 + C (to) = NO2 + CO2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

59. NO2 + O3 = N2O5 + O2
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

60. HNO3 (86 oC - bod varu) = NO2 + O2 + H2O
redukce :
oxidace :
redukční činidlo :
oxidační činidlo :

Odpovědi