Cvičení - kovy

Dokončete a upravte reakce.
Dejte názvy všem sloučeninám.

1. Ba + F2 =

2. Al + S =

3. Na + Br2 =

4. Zn + O2 =

5. Sr + H2 =

6. Li + H2O =

7. Ca + H2O =

8. K + H2O =

9. Sr + H2O =

10. Na + H2O =

11. Zn + HBr =

12. Li + H3PO4 =

13. Fe + HF =

14. Cd + H2SO4 =

15. Mn + HCl =

16. Pb + NaOH =

17. Al + Sr(OH)2 =

18. Sn + KOH =

19. Cr + Ba(OH)2 =

20. Zn + LiOH =

Odpovědi