Cvičení - amfoterní oxidy

Dokončete a upravte reakce.
Dejte názvy všem sloučeninám.

1. PbO + Li2O =

2. Al2O3 + BaO =

3. ZnO + Na2O =

4. Cr2O3 + SrO =

5. SnO + Cs2O =

6. Al2O3 + N2O5 =

7. PbO + Mn2O7 =

8. SnO + P2O5=

9. Cr2O3 + SO3 =

10. ZnO + N2O3 =

11. SnO + LiOH =

12. Cr2O3 + KOH =

13. ZnO + Ba(OH)2 =

14. Al2O3 + Ca(OH)2 =

15. PbO + NaOH =

16. ZnO + H2SO4 =

17. SnO + HI =

18. Al2O3 + H2SeO4 =

19. PbO + HNO3 =

20. Cr2O3 + HCl =

Odpovědi