Historické údalosti

   22. 11 Události jiných dnů

22. 11. 1877
Edison [edysn] Thomas Alva oznamil o svém novém vynálezu - fonografu, přístroji pro záznam a reprodukci zvuku.

22. 11. 1906
Na mezinárodní konferenci v Berlíně byla podepsána dohoda o využití signálu SOS jako tísňového signálu používaného v adiotelegrafním provozu (obdobný signálu MAYDAY používaného v radiotelefonním provozu).